Post-Post-Kemalizm

Demokratikleşme ve otoriterleşme sorunlarını salt Kemalizme indirgeyen post-Kemalist paradigma, günümüz Türkiye’sini anlamaya yetiyor mu? Bu kitapta bir araya gelen yazılar,

Devam
error: Hata !!