Novalis- Heinrich von Ofterdingen

Heinrich von Ofterdingen bir Bildungsroman türüdür. Öncelikle Bildungsroman nedir kısaca bir değinmek yerinde olur. Almanca bir terim olmasına rağmen tüm

Devam
error: Hata !!