EditörŞarkı Sözleri

Il testamento di Tito – Ölüm ve Aşk Arasında 2

Il testamento di Tito – Ölüm ve Aşk Arasında – İkinci bölüm Metin Analizi

‘Il testamento di Tito’ parçasının analizi : (Devam yazısı olan Metin analizi, Elisabetta Porcarelli tarafından periodicodaily sitesi için yazılan ‘Il testamento di Tito”: tra la morte e l’amore’ yazısının Türkçe çevirimidir.)

Hayatta işlenen günahlar için tövbe eden ve af dileyen ölmekte olan kişinin imajı Katolik idealinde çok sık tekrarlanır. Hıristiyan dini, sonsuza dek gözlerinizi kapatmanın sonsuz yaşama doğru gitmek anlamına geldiği fikrini yaymaktadır. Hangi üç farklı yolu takip edilebilinir:

Cennet, Araf veya Cehennem.

Ve ölmeden önce tövbeye yol açan, tam da ikincisinin alevlerine son verme fikridir. Ancak bu pasajı anlamak için önce başka bir terime bakmalıyız: Günah. Katolikliğe göre günah işlemek, Tanrı’nın sözünü çiğnemek, dolayısıyla O’nun emirlerine saygı göstermemek demektir. Tam olarak ikincisinden Tito’nun tüm iradesini geliştirir. Tito çarmıhta varlığını yeniden düşünür. Ve bunu Hıristiyan ahlakına atıfta bulunarak yapar. Daha doğrusu, On Emre.

Anlamlarının kesinlikle derinlemesine bir görünümünü vererek.

‘Il testamento di Tito’ ilk bölümü: bir isim, çok fazla neden…
‘Non avrai altro Dio all’infuori di me
Spesso mi ha fatto pensare
Genti diverse venute dall’est
Dicevan che in fondo era uguale
Credevano a un altro diverso da te
E non mi hanno fatto del male
Credevano a un altro diverso da te
E non mi hanno fatto del male’

İncil’e göre, ‘Dekalog’ olarak da bilinen On Emir, Tanrı tarafından Musa’ya Sina Dağı’nda verildi. ‘Il testamento di Tito’ ilkinden alıntı yaparak başlar, yani ‘Benden başka Tanrın olmayacak’. Mesaj açık. Katoliklik, yalnızca bir ilahi figürü geçerli olarak kabul eder. Bu nedenle, başka herhangi bir tanrısallık biçimi reddedilir. Yine de Tito’nun canlandırdığı Faber düşünüyor. Bu noktanın önemini merak ediyor. Ne de olsa, tek bir Tanrı’nın varlığını vurgulamak çok mu temel üstünlüğünü vurgulamak? Ve her şeyden önce, insanlara şiddet uygulamak için onun adını bahane olarak kullanmak?

Sessiz acı…
‘Non nominare il nome di Dio
Non nominarlo invano
Con un coltello piantato nel fianco
Gridai la mia pena e il suo nome
Ma forse era stanco, forse troppo occupato
E non ascoltò il mio dolore
Ma forse era stanco, forse troppo lontano
Davvero lo nominai invano’

‘Il testamento di Tito’ ikinci emirle devam eder. ‘Tanrı’nın adını boş yere ağzına alma.’ Katolik tarikatı, Yüce Olan’ın o kadar üstün bir figür olduğunu düşünür ki, yalnızca ciddi bir şekilde adlandırılmalıdır. Sonra dua yoluyla. Bununla birlikte, ilahi olan insanlığın babası olarak kabul edilebiliyorsa, kızları ve oğulları ihtiyaç duyduklarında ona başvururlar. Sadece, her zaman dinlendiğini hissetmiyorsun. Ve dinleme eksikliği yalnızlık yaratır. Aynı yalnızlık, kutsal yazılara göre, bireysel olarak inanan ve adanan kişiyi asla sıkmayacak.

Kan ve aşk arasında…
‘Onora il padre, onora la madre
E onora anche il loro bastone
Bacia la mano che ruppe il tuo naso
Perché le chiedevi un boccone
Quando a mio padre si fermò il cuore
Non ho provato dolore
Quanto a mio padre si fermò il cuore
Non ho provato dolore’

Üçüncü emre geldik. ‘Annene ve babana saygı göster.’ Ana babaların kızlarına ve oğullarına seçici saygı eğitimi vermeleri sıklıkla olur. İnsanlara, hayatlarında oynadıkları role göre saygı duymaları öğretilir. Her canlıya koşulsuz saygı konusunda nadiren eğitilir. Ve hepsinden önemlisi, çocuklar kendilerine saygı duymaya yalnızca ara sıra alışırlar. Size saygı gösterildiğinde gerçekten nasıl hissettirdiğini. Kaba ebeveynler olarak gösterilmemek için insanlara sevgi jestleri yapmaya teşvik edilirler. Sevgiyi ve saygıyı kavramayı öğrenmenin bunun yerine erken çocukluktan itibaren bir can simidi olabileceğini düşünmeden.

Bu mekanizma aynı zamanda ebeveynler ve kızları arasındaki ilişkide de gerçekleşir. ‘Il testamento di Tito’ pasajın bu aşamasında temel bir kavramı yineler: Bizi dünyaya getirenler her şeyden önce insandır. Ve bu nedenle yanılabilirler. Az ya da çok ciddi hatalar da yapabilirler. Böylece, kaçınılmaz olarak yavrularını da etkilerler.

Bunun ışığında Tito kendine bir soru sorar:

Sırf bir ebeveynin elinde olduğu için uğranan bir adaletsizliği veya şiddeti affetmek doğru mudur? Anne ya da baba olmak varlığımıza katma değer sağlayabilir. Ancak, bizi başkalarına zarar vermekten muaf tutmaz. Ne de sonuçlarına katlanmak.

Tito’nun Ahit’i insan materyalizmini vurgular…
‘Ricorda di santificare le feste
Facile per noi ladroni
Entrare nei templi che rigurgitan salmi
Di schiavi e dei loro padroni
Senza finire legati agli altari
Sgozzati come animali
Senza finire legati agli altari
Sgozzati come animali’

Emirlerin dördüncüsünde ‘Bayramları kutsal tutmayı unutmayın’ yazıyor. Bu pasajda Tito, toplumun içine daldırıldığı toplumunu hatırlıyor. Ve onunla De André bunu yapıyor. Kaç kez dini bayramları kutladık, ama anlamlarını anlamadan? Bugün bile, çoğu zaman görünme arzusu özümüze hakimdir. Bir kavramın değerini anlamak, onun kimliğini bilmekle eşanlamlı değildir. Daha doğrusu önemini algılamaktır. Ve eğer biz insanlar anlamaya daha yatkın olsaydık, en ucuz Noel hediyelerini kapmak için son dakika telaşına düşmek yerine nezaket ve nezaketle hareket etmeye çok daha fazla ağırlık verirdik.

İki ağırlık ve iki ölçü…
‘Il quinto dice non devi rubare
E forse io l’ho rispettato
Vuotando, in silenzio, le tasche già gonfie
Di quelli che avevan rubato
Ma io, senza legge, rubai in nome mio
Quegli altri nel nome di Dio
Ma io, senza legge, rubai in nome mio
Quegli altri nel nome di Dio’

‘Il testamento di Tito’ beşinci emre, yani ‘Çalmayacaksın’a ulaşır. Çocukluğumuzdan beri, bize başkalarının malını almanın yanlış bir eylem olduğu öğretilir. Ve genel olarak durum bu olsa da, çoğu zaman gerçekliğin bir kısmını görmeme eğilimindeyiz. Dünya eşit olmaktan çok uzak. Bazen üst sınıflar ile daha yoksul sınıflar arasındaki uçurum özellikle geniştir. Hayatta kalmak için gerekli araçları zar zor bulabilen insanlar vardır. Bu nedenle, bazı kişiler için çalmanın bir zorunluluk haline geldiğini söylemeye gerek yok. Yine de, en zengin sınıfın kendisi bu gerçeği saklama eğilimindedir. Kendi eliyle yapılan hırsızlıkları, hayatta kalmak için yapılanlarla gömerek.

Düşünülmemiş bir hayat…
‘Non commettere atti che non siano puri
Cioè non disperdere il seme
Feconda una donna ogni volta che l’ami
Così sarai uomo di fede
Poi la voglia svanisce e il figlio rimane
E tanti ne uccide la fame
Io, forse, ho confuso il piacere e l’amore
Ma non ho creato dolore’

Altıncı emirde ‘murdar işler yapmayacaksın’ yazılıdır. Burada özellikle İtalya’da çok güncel bir konuya geliyoruz. Bugün bile Katolik Kilisesi, başkalarının bedenleri hakkında karar verme hakkını üstleniyor. Hatta kadınlarınkinden bile daha fazla. Instagram ve TikTok gibi sosyal ağlar, doğum kontrolü olmadan cinselliği teşvik eden rahiplerin videolarını hâlâ yasaklamıyor. Bu mesajların olası sonuçları hakkında hiç düşünmemek. ‘Il testamento di Tito’ bir kez daha Hıristiyan retoriğinin ikiyüzlülüğünün altını çiziyor. Yani hayatın kutsallığını savunmak, ancak varlığın bütünlüğüne bakmamak.

Kanıtın reddi…
‘Il settimo dice non ammazzare
Se del cielo vuoi essere degno
Guardatela oggi, questa legge di Dio
Tre volte inchiodata nel legno
Guardate la fine di quel nazzareno
E un ladro non muore di meno
Guardate la fine di quel nazzareno
E un ladro non muore di meno’

Emirlerin yedincisi ‘öldürmeyeceksin’ diyor. Bir önceki paragrafta da belirtildiği gibi Katolikliğin hayatı kutsal sayması tesadüf değildir. O kadar kutsal ki, ne zaman bitireceğine sadece Tanrı karar verebilir. Ancak, gerçeklerin gerçekliğine bakalım. Bu düşünceyi yapmak, bizzat Katolikler tarafından ölüm cezasına çarptırılan bir adamdır. Ve onunla birlikte iki kişi daha mahkum edilmiştir. O zaman, onlardan biri En Yüksek’in oğlu olarak kabul edilecek!

‘Il testamento di Tito’, kılık değiştirmiş samimiyetin ikiyüzlülüğünü vurgular…
‘Non dire falsa testimonianza
E aiutali a uccidere un uomo
Lo sanno a memoria il diritto divino
E scordano sempre il perdono
Ho spergiurato su Dio e sul mio onore
E no, non ne provo dolore
Ho spergiurato su Dio e sul mio onore
E no, non ne provo dolore’

Sekizinci emir ‘Yalan yere tanıklık etmeyeceksin’ der. Genel olarak, ebeveynler çocuklarına her zaman dürüst ve doğru olmayı öğretir. Ve samimiyet genellikle gidilecek en iyi yol olsa da, bu durumda bile bir gerçeklik parçasını gizleme eğilimi vardır. Bazen yalan söylemek, başkaları için bir anlam ifade etmez. Zorunluluktan, hayatta kalmak için yalanlar söylerler. Kendi varlığını veya başkasının varlığını savunmak için. Ancak, bu istisnalar nadiren dikkate alınır. Bunun yerine eylem, önce içine daldırıldığı bağlamı analiz etmeden değerlendirilir.

Kendini açıklayan bir yaklaşım…
‘Non desiderare la roba degli altri
Non desiderarne la sposa
Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi
Che hanno una donna e qualcosa
Nei letti degli altri già caldi d’amore
Non ho provato dolore
L’invidia di ieri non è già finita
Stasera vi invidio la vita’

Dokuzuncu ve onuncu emirler genellikle tek nefeste okunur. Sanki tek bir emirmiş gibi. ‘Başkalarının şeylerini arzulama’, ‘başkalarının kadınlarını arzulama’. Bu yan yana koyma, her iki durumda da cansız nesnelerle uğraştığımız algısını verir. Kadın, birisiyle değil, bir şeyle aynı seviyeye yerleştirilir. Ayrıca bir erkek muadilinden bahsedilmediğine de dikkat edilmelidir. ‘Başkalarının erkeğini arzulamamayı’ gerektiren bir emir yoktur. Bunun nedeni kadın figürü ile, bu durumda, anlayışlı ve istekli bir kişi olarak kabul edilmez. Duyguları ve dürtüleri deneyimlemek için.

Ancak, dikkate alınması gereken bir nokta daha var. Metin kendisi için konuşur. Kıskançlığı kınar. Bir eylemi değil, bir duyguyu sorgularsınız. Sanki insan davranışlarından değil de hissettiklerinden sorumlu. Öyle ki artık gözlerini sonsuza kadar kapatmak üzere olan Tito bir açıklama yapar. Kıskançlık hissetmeye devam ettiğini itiraf ediyor. İnsan, hayran olmayacağı gün doğumları ve gün batımlarının zamanının ağırlığını hisseder. Ve kendi varlığına son verme hakkını talep ederek kendi hayatını yaşamaya devam edecek olanlara imrenir.

Sona bir dakika kala…
‘Ma adesso che viene la sera ed il buio
Mi toglie il dolore dagli occhi
E scivola il sole al di là delle dune
A violentare altre notti
Io nel vedere quest’uomo che muore
Madre, io provo dolore
Nella pietà che non cede al rancore
Madre, ho imparato l’amore’

‘Il testamento di Tito’ sona eriyor. Ve sonuyla birlikte karanlık gelir. Akşamın karanlığı, daha sonra kahramanın ölümünü ilan edecek. Pasajın bu bölümünde hasret ve adaletsizlik duyguları belirgindir. Tito çarmıhta ölmekte olan bedenini gözlemler. Sonsözünün şiddetini algılar. Yokluğunda bile akmaya devam edecek o anları. Güneş geceleri ‘ihlal eder’. Yükselişi bir hakaretmiş gibi. Ancak tüm bu acıların ortasında aşk gelir. Sadece kendini günlerin akışının amansızlığına bırakan o sevgi verebilir. Bu nedenle, kazanan tövbe değildir. Ölümün karanlığında bile yaşam galip gelir. Eylemlerinin ve duygularının farkında olan bir adamın hayatı. Ve hangi öz, Dünya’da sürdürdüğü aynı yönde devam eder ölümün gizemine rağmen.

‘Il testamento di Tito’: son düşünceler…
Fabrizio, Tito’yu ne doğru bir adam ne de yanlış bir adam olarak resmeder. Aksine tutarlılık kavramına odaklanır. Kahraman, ölmek üzere olmasına rağmen korkuya teslim olmaz. Hayatta işlenen günahlardan sadece varsayımsal bir cennet krallığına kabul edilmeme korkusuyla tövbe etmez. Bunun yerine Tito, bildiği tek somut gerçeklik olan varoluşa odaklanır. Günlerinin derin bir analiziyle bir sonuca varır. Karışık duygu ve duyumlara rağmen kendisi kalmaya karar verir. Ne olacağını bilmeden bile var olanlardan pişman olma.

Kendisini, varoluşunun ilerleyişi üzerinde karar verme yetkisi olmayan, yanlış bir şekilde mahkum edilmiş bir adam olarak görüyor. Ancak tüm bunlarda yine de seçim yapabilir. Ve kendisi kalmayı seçer. Şimdi tüketilen bir hayatın yüklerini ve onurlarını, iyisiyle kötüsüyle üstlenmiştir. Ölümünün bir şekilde yardımcı olup olmayacağını merak ederek.

Bir cevap bulamıyorum. Biz dinleyiciler ve şarkıyı dinleyenler bile bulamıyoruz. Bildiğimiz şey, öğretisinin boşuna olmadığıdır.

Ve bugün bile ‘Il testamento di Tito’ bu çağın karanlığında bir ışık görevi görüyor.

los-endos.com

Yeni kan albmler, gncel haberler, albm incelemeleri, mzisyen ve grup biyografileri, progresif rock tarihindeki nemli olaylar, tarihte bugn, dinleme listeleri gibi bir ok ierik

Siz ne düşünüyorsunuz?

error: Hata !!!
%d blogcu bunu beğendi: