Kentsel Dönüşümden Kentsel Ranta

Türkiye’nin 1980 sonrasında dünya kapitalist sistemiyle hızlı bir şekilde bütünleşmeye yönelmesi, her alanda yeni-liberal politikaların uygulanmasını kaçınılmaz kıldı. Yeni-liberalizm, 2000’li

Devam
error: Hata !!